Gemeenschap

De zustergemeenschap Elia is een gemeenschap van 6 zusters van het Convent van Betlehem. www.conventvanbetlehem.be.  Onze eerste en voornaamste zending is het innige leven met de Heer elke dag opnieuw leven. De Menswording is de kern van onze spiritualiteit. Elke zuster is een contemplatieve in de wereld.
Uit onze leefregel: 'Gij zijt geroepen om in God uw woning te vinden en om te ontdekken hoe God zijn woonplaats heeft te midden van de mensen. Christus is uw toegang tot dit innige leven. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.'

Graag laten wij u hier iets proeven van ons leven.


Kijk en lees
Kom en zie
Luister met het oor van uw hart.   


Christus, bron van Leven

We vormen gemeenschap vanuit het evangelie, het is  Christus die ons  samenbrengt. Dit inspireert ons iedere dag opnieuw om als zusters samen te leven als religieuse vrouwen. Daarom is onze gemeenschap op de eerste plaats een plek waar we God zoeken en ontmoeten. We proberen te leven in Zijn Aanwezigheid Gods liefde is immers de bron van ons leven. Maria wijst ons de weg naar haar Zoon.

Uit onze leefregel: 'Uw zusterlijke liefde is een waarborg voor de echtheid van uw Godsliefde. Want dit convent is bijzonder op de liefde Gods gefundeerd. De zusters zullen vreedzaam en zachtmoedig zijn, want daar is liefde. En waar liefde is, daar is God.'

Gebed, eucharistie, inzet en ontspanning vullen onze dagorde.

De gemeenschap is ook een plek waar we elkaar bemoedigen als gelovige. Of je nu zoekend gelovig bent of het allemaal al op een rijtje hebt of twijfelt … je bent welkom!


Contactgegevens:

Zustergemeenschap Elia
Varkensstraat 6
2800     Mechelen


mieke.van.assche@hotmail.com
lievedirken@hotmail.com