“In ons gebed voltrekt zich een wederzijdse uitwisseling met God: Hij neemt zijn intrek bij ons door zijn heilige Geest, en Christus geeft zich aan ons in zijn woord en in de sacramenten. Op onze beurt kunnen wij alles wat er in ons leeft aan Hem toevertrouwen.”

Frère Alois, Brief uit Cochabamba

Bidden in de stijl van Taizé is een zeer eenvoudige gebedswijze. Een lied bestaande uit één zin, die telkens herhaald wordt, een bijbeltekst, stilte en gebed vormen de bouwstenen van deze gebedsmomenten. Het is een meditatief gebed, een gebed van het hart.

Wij hebben 5 keer per jaar een gebedsmoment, deze beginnen om 20u en gaan door in de kapel van het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen, ingang Fr. De Merodestraat 18. 

Zaterdag 7 oktober 2017

Zaterdag 2 december 2017

Zaterdag 3 februari 2018

Goede Vrijdag 30 maart 2018

Pinksterwake zaterdag 19 mei 2018

                                                                                   

image-138120-taizé1.jpg?1506267759032
image-138124-taizé2.jpg?1506267778274