image-157247-glasraam.JPG
image-135758-all.jpg
"Ga nu voort van de ene deugd naar de andere,
met een vriendelijk gezicht,
met milde en troostende woorden,
met een eenvoudige levenswijze,
met arme kleren,
met een echt medelijdend hart,
het gebed in de mond,
en het werk in de handen, met opgewekt gemoed,
vast van plan om in God te rusten,
zo goed als ge kunt, met zijn genade."

Maria Van Hout
Eerste overste Convent van Betlehem


Religieus leven is een weg, een manier om Jezus te volgen. Aan het begin staat een persoonlijke en innerlijke ontmoeting met Jezus en met het Evangelie. Deze ontmoeting is beslissend om een dergelijke keuze te willen maken.

Er kan één krachtig moment zijn en of een lang rijpingsproces dat leidt tot de innerlijke zekerheid dat er een Liefde is die ons helemaal vervult, ons uitnodigt, ons op weg zet, ons hart warm maakt..


Een Levens-Keuze, een weg ten Leven

Deze eerste uitnodiging, die je in je hart gewaar wordt, vraagt om een antwoord. In gesprek kan je dit antwoord onderscheiden, en zoeken waar het werkelijk om gaat. Laat deze uitnodiging niet onbeantwoord!

  • wat diep in ons leeft
  • hoe God ons bereikt
  • waar de vreugde van ons hart te vinden is

Religieuze gemeenschappen zijn er zeer veel. Elke met een eigen charisma. Wanneer je je thuis voelt op een bepaalde plek, komt dat omdat er iets is wat je daar geraakt heeft. Iets van wat deze vrouwen beleven, vindt weerklank in iets dat je al in je droeg: hun manier van leven, de geest die hen bezielt geeft uitdrukking aan een verlangen, een gevoeligheid die jij ook hebt. Je herkent iets in hen dat je aantrekt: in hun roeping vind je iets van jezelf.

Religieus leven is een manier om als gelovige te leven. Aan het begin van je roeping staat een  persoonlijke en ontmoeting met Jezus. Je kan geraakt worden door de stilte, een evangeliewoord …

Kom, volg mij.’ Het zijn maar drie woorden: ‘Kom, volg mij.’ Maar ingaan op deze uitnodiging leidt tot een verbondenheid die je niet meer loslaat: Je levensweg wordt een religieuze weg. Je leven is je antwoord. 

Op een bepaald moment heb je een grote zekerheid dat de Liefde van Christus je uitnodigt Hem van heel nabij te volgen. Ze vervult je hele leven en nodigt je uit op weg te gaan ….

Eng? Spannend? Je hoeft de weg niet alleen te gaan! Je roeping, je levensweg deel je met zielsverwanten als religieuze of leek.