Gemeenschap vormen

De religieuze gemeenschap is de plek waar ons verlangen om Christus te volgen concreteet vorm krijgt. Wij doen het niet alleen, maar we laten ons opnemen in de dynamiek van een gemeenschap waarin we als zusters samenleven en samen gestalte geven aan wat we willen uitdragen.   

Uit onze leefregel: Niet naar menselijke grootheid wordt de waarde van uw sameleven gemeten, maar naar de mogelijkheid om elkanders vreugde en verdriet mee te dragen.

Ons leven in gemeenschap krijgt vorm in en doorheen het leven van elke dag: gebed, samen eten, ontspanning, huishoudelijke taken, luisteren naar elkaar, zorg dragen voor elkaar, gastvrijheid ....

Het ritme van ons leven wordt bepaald door de momenten van gemeenschappelijk gebed waarvoor we drie keer per dag in de kapel samenkomen en de eucharistie.

image-232473-vriendschapsicoon-taize.w640.jpg