Stappen zetten

God heeft u het eerst liefgehad (1 J 4,19). Hij heeft u gezien, geroepen, gekozen en bemind. In deze Godsliefde zult gij uw geluk en uw voltooiing vinden. 'Hij die het goede werk in u begonnen is, zal het voltooien tegen de dag van Christus Jezus' (Fil. 1,6) 
Uit onze constituties

Postulaat

Dit is een tijd van wederzijdse kennismaking tussen de kandidaat en de gemeenschap. Je leert in het leven van elke dag ons gebedsleven kennen, hoe wij onze relatie met God en medemens beleven. Zelf zal jij hierin groeien door verdieping van je geloof en het ontdekken van onze spiritualiteit.

Doorheen dit samenleven kom je op het spoor hoe een zuster van het Convent van Betlehem bidt, werkt ... kortom hoe zij leeft. 

Een zuster begeleidt je op je tocht.

Noviciaat

Het noviciaat is een verdiepingstijd die twee jaar duurt. Je eerste opdracht is verdieping van het geestelijk leven en ontdekken van het religieuze leven vandaag. De religieuze vorming is een inwijding in het Christusmysterie. Het Woord van de Schrift, de leer van de Kerk, alsook de geschiedenis van de Kerk en de congregetie, zullen uw aandacht krijgen.   Als zuster van het Convent van Betlehem ontvang je een zending in de Kerk. Ook hier geraak je vertrouwt mee tijdens deze periode.        

Tijdens deze intense vormingstijd ontdek je of je geroepen bent om te leven als zuster van het Convent van Betlehem.

De vormingsverantwoordelijke begeleidt jou in de proces.


Tijdelijke geloften

Na 3 jaar intense vorming op verlerlei vlakken, spreekt je je eerste geloften uit. De eerste geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid zijn van tijdelijke aard en worden. Je draagt voortaan een ring, teken van haar verbintenis en van Gods trouw.

Na de tijdelijke geloften volgt dan een periode van studie. Dit kan theologie of een ander studiegebied zijn. Het kan evengoed een beroepsopleiding zijn, afhankelijk van de vooropleiding en ieders mogelijkheden.


Eeuwige geloften

Na 3 jaar vernieuw je je tijdelijke geloften. Na nogmaals 3 jaar spreek je je eeuwige geloften uit. Zo bind je je voo altijd aan de congregatie van het Convent van Betlehem en werk je mee aan de apostolische opdracht van de congregatie.

'We worden onderdrukt door de cultuur van het voorlopige. Vandaag de dag is het heel moeilijk een definitieve keuze te maken; wij zijn slachtoffer van het tijdelijke. Met Jezus is dat niet mogelijk. Jezus heeft ons verlost, voor altijd!' 

Paus Franciscus  - ontmoeting met seminaristen en novicen - Rome 6 juli 2013