Levensbron

Spiritualiteit is de diepere bron waaruit mensen putten om richting te geven aan hun leven. Ze is het geestelijke fundament van de manier waarop we in het leven staan en ons verbonden weten met onze medemensen. 

Als zusters van het Convent van Betlehem krijgt de spiritualiteit van het Mensgeworden Woord onze volle aandacht: "De goedheid en menslievendheid van God onze Heiland is op aarde verschenen." (Tit. 3,4) 

Van hieruit vertrok en vertrekt de daadwerkelijke inzet van de zusters en hun intens gebedsleven.  Hierdoor kan onze zending zeer verscheiden zijn: pastoraal, catechese, gezondheidszorg, onderwijs, hulp aan mensen in nood...

Uit onze leefregel: 'Stel u daarom volledig en liefdevol beschikbaar, eenvoudig en hartelijk, dienstbaar en gastvrij, werkzaam en edelmoedig. Minne kan niet werkloos zijn.'


In het voetspoor van Jezus

Gods menswording in de persoon van Jezus is het centrale gegeven in onze spiritualiteit. Van daaruit geven wij gestalte aan ons samenleven en onze inzet voor mensen. Vooral het evangelie van Johannes inspireert ons daarbij.

Jezus heeft als mens bij de mensen verbleven. Hij heeft ons voorgeleefd hoe God een vader is die van de mensen houdt. Hij roept ons op om in zijn voetspoor te treden en te ontdekken hoe God woont te midden van de mensen. Zijn liefde voor God en de mensen is een voorbeeld dat ons kracht geeft en inspireert. "Jezus is de weg, de waarheid en het leven" (Jo 14,6).

image-121470-eembleem_klein.jpg
image-132233-eten.jpg
image-132234-jesus20loves.jpg
image-135760-jongeren4.jpg
image-137988-bijbel.jpg